Skip to content

Nākamās plenārsesijas darba kārtībā: jaunatnes programmas, ekonomikas dekarbonizācija un kultūra

Pasākuma datums: 12/05/2021

Materiāla izmantošanas iespējas

Parlaments balsos par tiesību aktu, kas atvieglos pāreju uz oglekļneitrālu ekonomiku un piedāvās stratēģijas ūdeņraža izmantošanai un enerģētikas sistēmām. Parlaments balsos par lielāku atbalstu kultūrai un divām nozīmīgām jaunatnes programmām – Eiropas Solidaritātes korpusu un Erasmus+. Šie un citi jautājumi tiks skatīti plenārsesijas laikā.