Skip to content

Nākamās plenārsesijas darba kārtībā: digitālie zaļie sertifikāti, tirdzniecība un sadarbība ar Apvienoto Karalisti, pētniecība un inovācijas.

Pasākuma datums: 23/04/2021

Materiāla izmantošanas iespējas

Parlaments formulēs savu nostāju par digitālo zaļo sertifikātu un balsos par tirdzniecības un sadarbības nolīguma ar Apvienoto Karalisti ratifikāciju. Deputāti arī vētīs programmu "Apvārsnis Eiropa", jaunos noteikumus par teroristiska satura apkarošanu tiešsaistē un dzelzceļa pasažieru tiesību uzlabošanu, kā arī balsos par šiem jautājumiem. Šie un citi jautājumi tiks skatīti plenārsesijas laikā.