Briselē plānotie notikumi: no darba un privātās dzīves līdzsvara līdz aizskārumam

Pasākuma datums: 06/07/2018

Materiāla izmantošanas iespējas

Parlaments plāno izskatīt tādus jautājumus kā darba un privātās dzīves līdzsvars vecākiem un aprūpētājiem, aizsardzības veicināšana pret kiberuzbrukumiem, seksuālās uzmākšanās apkarošana, digitālās vārtejas izveide un produktu kvalitātes un sastāva atšķirību problēmas risināšana vienotajā tirgus valstīs.