Skip to content

Briselē plānotie notikumi: no cilvēktiesībām līdz darba ņēmēju aizsardzībai

Pasākuma datums: 19/11/2018

Materiāla izmantošanas iespējas

Parlaments atzīmēs cilvēktiesību nedēļu ar virkni pasākumu, tostarp augsta līmeņa konferenci 20. novembrī. Deputāti spriedīs arī par to, kā uzlabot trauksmes cēlēju un kancerogēnu ķīmisku vielu ietekmei pakļautu darba ņēmēju aizsardzību. Darba kārtībā ir arī jauni noteikumi, kas uzlabos koordināciju starp sociālā nodrošinājuma sistēmām attiecībā uz pārrobežu darba ņēmējiem, un noteikumi par autonomiem transportlīdzekļiem.