Skip to content
Ieraksts

23 marts 2009, 22:44 - 22:56

Cīņa pret sieviešu dzimumorgānu izkropļošanu ES (īss izklāsts)

Plenary