Skip to content
Ieraksts

13 janvāris 2009, 22:45 - 22:47

Sēdes slēgšana

Plenārsēde