Skip to content
Ieraksts

22 septembris 2008, 19:59 - 20:39

Lūgumrakstu komitejas apspriedes 2007. gadā (debates)

Plenārsēde