Skip to content

Dažādas partiju politikas: politiskās grupas

Pasākuma datums: 31/10/2019

Materiāla izmantošanas iespējas

Ja jūs partijā uzaicinātu 751 personu, jums būtu jāizdomā veids, kā organizēt darbu. Bet var rīkoties arī tā, kā to dara Eiropas Parlaments, un izveidot septiņas dažādas partijas. Parlamenta 751 deputāts un viņu izveidotās grupas atspoguļo dažādos uzskatus Eiropas Savienības politiskajā spektrā. Šī īsā animācija izskaidro, kā šīs politiskās grupas tiek izveidotas un ko dara tajās ietilpstošie eirodeputāti.