Skip to content
Ieraksts

20 oktobris 2008, 23:30 - 23:39

Komisijas ziņojums „Tiesību aktu labāka izstrāde 2006” saskaņā ar Protokola par subsidiaritātes un proporcionalitātes principa piemērošanu 9. pantu

Plenary