Skip to content

No A līdz Z: „J” kā jūra

Pasākuma datums: 21/03/2011

Materiāla izmantošanas iespējas

Drīz tiks aizliegti vienkārša korpusa naftas tankkuģi. ES nosaka stingrākus drošības noteikumus, lai novērstu negadījumus un piesārņojumu Eiropas ūdeņos.