Zastavme odlesňovanie! – slovenčina

Apraksts

Lesy na celom svete umierajú alarmujúcou rýchlosťou – každú hodinu sa vyrúbe plocha v rozsahu 800 futbalových ihrísk. Odlesňovanie má rozhodujúci podiel na zmene klímy a je tiež hlavnou príčinou straty biodiverzity, čiže rozmanitosti žijúcich organizmov. Preto je čoraz jasnejšie, že ak tento problém nezačneme okamžite riešiť, doplatia na to budúce generácie. Musíme zabezpečiť ochranu lesov a ich udržateľné obhospodarovanie. Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo odhaduje, že v rokoch 1990 až 2020, čiže v priebehu 30 rokov, sa odlesnením zničilo 420 miliónov hektárov lesov. Ide o plochu väčšiu ako celá Európska únia. Okrem toho má približne 10 % celosvetového odlesňovania na svedomí spotreba v Európskej únii.