Skip to content

Mākslīgais intelekts: ētiskie un juridiskie aspekti

Pasākuma datums: 07/05/2019

Materiāla izmantošanas iespējas

Mākslīgais intelekts atvieglo mūsu dzīvi, bet liek uzdot daudzus ētiskus un juridiskus jautājumus. Eiropas Parlamenta Zinātnes un tehnoloģiju nākotnes darba grupas (STOA) organizētā ekspertu sanāksmē Briselē tika runāts par riskiem, ko cilvēktiesībām rada mākslīgais intelekts, un par nepieciešamajām ētikas sistēmām un tiesiskajām garantijām, lai novērstu tā nepareizu izmantošanu.