Skip to content
Ieraksts

26 marts 2009, 15:00 - 15:00

Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)

Plenary