Skip to content
Ieraksts

11 marts 2009, 15:14 - 15:14

Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)

Plenary