Skip to content
Ieraksts

09 marts 2009, 17:16 - 17:16

Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)

Plenary