Skip to content
Ieraksts

19 februāris 2009, 10:34 - 10:35

Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)

Plenary