Skip to content
Ieraksts

02 februāris 2009, 17:04 - 17:05

Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)

Plenary