Skip to content
Ieraksts

15 janvāris 2009, 15:02 - 15:02

Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)

Plenary