Skip to content
Ieraksts

14 janvāris 2009, 15:04 - 15:04

Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)

Plenārsēde