Skip to content
Ieraksts

03 decembris 2008, 15:02 - 15:02

Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)

Plenārsēde