Skip to content
Ieraksts

18 novembris 2008, 15:06 - 15:07

Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)

Plenārsēde