Skip to content
Ieraksts

23 septembris 2008, 15:03 - 15:03

Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)

Plenārsēde