Skip to content
Ieraksts

04 septembris 2008, 15:00 - 15:01

Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)

Plenārsēde