Skip to content
Ieraksts

03 septembris 2008, 15:04 - 15:05

Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)

Plenārsēde