Skip to content
Ieraksts

18 februāris 2009, 23:19 - 23:27

Lietišķie pētījumi kopējās zivsaimniecības politikas jomā (īss izklāsts)

Plenary