Skip to content
Ieraksts

01 aprīlis 2009, 22:46 - 22:59

Direktīvas 2004/38/EK par ES pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā piemērošana (īss izklāsts)

Plenary