Skip to content
Ieraksts

20 oktobris 2008, 18:54 - 19:44

Laulības lietās piemērojamās tiesības - Padomes regula, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2201/2003 attiecībā uz jurisdikciju laulības lietās un ievieš noteikumus par šajās lietās piemērojamajām tiesībām (debates)

Plenary