Skip to content

Ako sa Anička naučila nový jazyk

Pasākuma datums: 26/09/2020

Materiāla izmantošanas iespējas:

Hlavnou postavou tohto príbehu je malá Anička, ktorá sa práve s rodičmi presťahovala do inej krajiny. Začala tu chodiť do školy a postupne si osvojila jazyk, ktorým sa v krajine hovorí. Knižka je vo formáte audioknihy a elektronickej knihy dostupná vo všetkých 24 úradných jazykoch EÚ. Je určená pre deti vo veku 3 – 6 rokov, vhodná je však aj pre staršie deti, ktoré sa učia čítať, či už vo svojom materinskom jazyku alebo v niektorom z iných jazykov EÚ.