Skip to content
Ieraksts

20 novembris 2008, 16:23 - 16:23

Sesijas pārtraukšana

Plenārsēde