Skip to content
Ieraksts

12 janvāris 2009, 20:18 - 20:50

Rīcības plāns par mobilitāti pilsētās (debates)

Plenārsēde