Skip to content
Ieraksts

04 decembris 2008, 08:29 - 08:31

266152: Alejo Vidal-Quadras

Plenārsēde