Skip to content

10 000 darbinieku Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūrai

Pasākuma datums: 11/04/2019

Materiāla izmantošanas iespējas

Parlaments vēlas, lai aģentūra, kas apsargā ES ārējās robežas, darbotos efektīvāk. Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras rīcībā esošo darbinieku skaits tiks palielināts, 2027. gadā sasniedzot 10 000, ieskaitot ātrās reaģēšanas rezervi ārkārtas gadījumiem.