Vzdialenosť nás nerozdelí | Alexandrin a Irinin príbeh: „Naučili sme sa prispôsobiť okolnostiam“

Aprašymas

Dvojičky Alexandra a Irina z Rumunska sa už veľmi tešili na začiatok nového semestra na univerzite. Tento školský rok však bol však nakoniec úplne iný, ako očakávali. Po vypuknutí pandémie sa všetky prednášky konali online a sestry sa ocitli zavreté doma medzi štyrmi stenami. Ako si poradili s vyučovaním cez internet? Pozrite si Alexandrin a Irinin príbeh v rozhovore, ktorý nám poskytli v rámci projektu „Vzdialenosť nás nerozdelí“ v júni 2021.