Skip to main content

Naujienos: Pasisveikinimo kaina - Retųjų medžiagų strategija

Description

Tarptinklinio ryšio tarifai mažės, EP ketina keisti ES teisės aktus. Parlamentas nori užtikrinti ES ekonomikai būtinus išteklius.