Platesnio iškastinio kuro reguliavimo mechanizmo paaiškinimas