Skip to main content

Parlamentas ragina skirti skubią pagalbą kūrybos sektoriui

Description

Nors kažkiek lėšų ir pasiekė kūrybos sektorių dėl lankstesnių valstybės pagalbos taisyklių ir programos „Kūrybiška Europa“, jokia ES atkūrimo fondo dalis nėra paskirta išskirtinai kultūrai. Europarlamentarai reikalauja ilgalaikiame biudžete numatyti daugiau tiesioginės paramos kultūrai ir papildomų lėšų menui.