Skip to main content

Daugiametė finansinė programa: būsimojo ES biudžeto pagrindas

Description

Daugiametė finansinė programa (DFP) suteikia ES daugiau laiko politikos priemonėms įgyvendinti ir jų veiksmingumui užtikrinti. Šiuo metu Parlamentas rengia DFP 2021 m. ir vėlesniam laikotarpiui.

Related media