ES nepriklausomybės ir demokratijos išsaugojimas: susitikimas su Julia ir Katarína EE24