Skip to main content

Europos skaidrumo registras

Description

Skaidrumo registras yra internetinė duomenų bazė, kurioje registruojamos grupės ir organizacijos, bandančios daryti įtaką formuojant ar įgyvendinant ES politiką ir teisės aktus. Jis skirtas parodyti, kokiems interesams atstovaujama ES lygmeniu, kieno vardu tai daroma, taip pat kokie finansiniai ir žmogiškieji ištekliai skiriami šiai veiklai.