Skip to main content

„Ar pirktumėte toksišką prekę?“ – patvarių organinių teršalų ribojimas

Description

Pereidama prie žiedinės ekonomikos ES imasi veiksmų, kuriais siekiama užtikrinti, kad perdirbtose medžiagose nesikauptų toksiški chemikalai. Patvarieji organiniai teršalai (POT), apimantys ir vadinamąsias „amžinąsias chemines medžiagas“, yra junginiai, kurie veikiami aplinkos sąlygų nesuyra. Anksčiau naudoti pramonėje, jie kelia problemų dėl savo ilgaamžiškumo: kaupiasi atliekose, dirvožemyje, ore ir vandenyje bei gali turėti neigiamą poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai. Todėl Parlamentas priėmė taisykles, kuriomis siekiama pašalinti tokius teršalus. Pranešėjas Martin Hojsík aiškina, kas yra POT, kodėl jie pavojingi ir kokius teisės aktų pakeitimus primygtinai siūlė Europos Parlamentas.