Skip to content

Kandidatų į EK mintys apie sanglaudą, krizes, ekonomiką ir energetiką

Renginio data: 03/10/2019

Atsisiuntimo galimybės

Europos Parlamento nariai vertino paskirtuosius Komisijos narius, siekdami įsitikinti, kad jie tinka eiti šias pareigas ir pateisins piliečių lūkesčius. Elisa Ferreira, Janezas Lenarčičius, Paolo Gentiloni ir Kadri Simson atsakė į klausimus, susijusius su jiems siūlomais sanglaudos ir reformų, krizių valdymo, ekonomikos bei energetikos portfeliais. Įvertinęs atskirų kandidatų gebėjimus ir planus, Parlamentas priims galutinį sprendimą dėl visos Komisijos.