Skip to content

Pagalba po ligos į darbo rinką grįžtantiems asmenims

Renginio data: 05/09/2018

Atsisiuntimo galimybės

Kaip Europa galėtų spręsti ilgalaikio nedarbo problemą? Parlamentas ragina priimti Europos masto sprendimus, skirtus mažinti ligų sukeltą ilgalaikę atskirtį nuo darbo rinkos.