Skip to content

ES finansuoja viruso COVID-19 tyrimus

Renginio data: 27/03/2020

Atsisiuntimo galimybės

ES stoja į kovą. Blokas remia koronaviruso vakcinos tyrimus, taip pat ieško būtų, kaip sulėtinti pandemijos plitimą ir sukurti geresnes diagnostikos priemones. Siekiant šių tikslų, reikšmingos ES lėšų sumos nukreipiamos moksliniams tyrimams ir tolesniam pasirengimui kovai su sveikatos krizėmis finansuoti.