Skip to content

ES ŠESD ILPS: Taršos mažinimas, verčiant už ją mokėti

Renginio data: 23/11/2015

Atsisiuntimo galimybės

ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo leidimų prekybos sistema turi mažinti CO2 išmetimą, bet finansų krizė privertė patobulinti šią sistemą.