Skip to main content

Новините накратко - BG - 212012

Description

Европейският парламент и неговите членове са гласът на гражданите в Европейския съюз. Ето защо искаме Парламентът да бъде достъпен за всички. Новините накратко Ви дават поглед към основните теми за деня на всички официални езици на Съюза. Това предаване се осъществява от Европейския парламент. Тук можете да намерите повече програми:

Related links

Išsami informacija

Renginio data2021-12-20
Reference:EPNB212012BGA
Copyright:© European Union
copyrightYear:2021

Tags