Skip to main content

BG - Евробарометър

Description

Пролетното проучване на Евробарометър през тази година е първото, проведено след началото на войната в Украйна. Проучването се фокусира върху конфликта и неговите икономически последици и разглежда обществената нагласа към Европейския съюз.

Išsami informacija

Renginio data2022-06-30
Reference:EPEB2206202201BGA