Skip to content

Žiedinei ekonomikai stiprinti skirta plastikų strategija

Renginio data: 07/09/2018

Atsisiuntimo galimybės

Pasiekti, kad iki 2030 m. visos plastikinės pakuotės būtų tinkamos perdirbti, yra vienas iš šiuo metu Parlamente svarstomos naujos strategijos tikslų. Strategijoje numatytos naujos priemonės padės Europos šalims sumažinti vis dar gaminamų plastiko atliekų kiekį ir apriboti jų daromą žalą mūsų aplinkai, klimatui, sveikatai bei ekonomikai.