Vai al contenuto principale

Roberta METSOLA, EP President welcomes Irakli GARABASHVILI, Georgian Prime Minister

Roberta METSOLA, EP President welcomes Irakli GARABASHVILI, Georgian Prime Minister
Roberta METSOLA, EP President welcomes Irakli GARABASHVILI, Georgian Prime Minister
Roberta METSOLA, EP President welcomes Irakli GARABASHVILI, Georgian Prime Minister
Roberta METSOLA, EP President welcomes Irakli GARABASHVILI, Georgian Prime Minister
Roberta METSOLA, EP President welcomes Irakli GARABASHVILI, Georgian Prime Minister
Roberta METSOLA, EP President welcomes Irakli GARABASHVILI, Georgian Prime Minister
Roberta METSOLA, EP President welcomes Irakli GARABASHVILI, Georgian Prime Minister
Roberta METSOLA, EP President welcomes Irakli GARABASHVILI, Georgian Prime Minister
Roberta METSOLA, EP President welcomes Irakli GARABASHVILI, Georgian Prime Minister
Roberta METSOLA, EP President welcomes Irakli GARABASHVILI, Georgian Prime Minister
Roberta METSOLA, EP President welcomes Irakli GARABASHVILI, Georgian Prime Minister
Roberta METSOLA, EP President welcomes Irakli GARABASHVILI, Georgian Prime Minister
Roberta METSOLA, EP President welcomes Irakli GARABASHVILI, Georgian Prime Minister
Roberta METSOLA, EP President welcomes Irakli GARABASHVILI, Georgian Prime Minister
Roberta METSOLA, EP President welcomes Irakli GARABASHVILI, Georgian Prime Minister
Roberta METSOLA, EP President welcomes Irakli GARABASHVILI, Georgian Prime Minister
Roberta METSOLA, EP President welcomes Irakli GARABASHVILI, Georgian Prime Minister
Roberta METSOLA, EP President welcomes Irakli GARABASHVILI, Georgian Prime Minister
Roberta METSOLA, EP President welcomes Irakli GARABASHVILI, Georgian Prime Minister
Roberta METSOLA, EP President welcomes Irakli GARABASHVILI, Georgian Prime Minister

Visualizzazione 20 della 20 risultati