Skip to content

Európsky parlament, pád Berlínskeho múru a znovuzjednotenie Nemecka

Data dell'evento: 25/09/2020

Opzioni di acquisizione:

V noci z 9. na 10. novembra 1989 došlo k nečakanému pádu Berlínskeho múru. Spolu s ním padla aj komunistická vláda Nemeckej demokratickej republiky (NDR). Studená vojna sa blížila ku koncu a začínala sa nová kapitola dejín Európy. O mesiac neskôr bola oficiálne otvorená Brandenburská brána, čím sa voľný pohyb medzi oboma nemeckými republikami definitívne obnovil. 3. októbra 1990 bolo opätovne zjednotené Nemecko, čo zmenilo aj budúcnosť európskej integrácie.