Az EP-képviselők szerepe az EU szerepköreinek alakításában